Układ współrzędnych astronomicznych, którego płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna dysku Drogi Mlecznej. Dwa współrzędne galaktyczne to wysokość galaktyczna (b), czyli wysokość kątowa obiektu nad płaszczyzną galaktyki, oraz szerokość (l).

Należy zwrócić uwagę na nieprecyzyjność i arbitralność dfinicji płaszczyzny Galaktycznej – gwiazdy nie są idealnie współpłaszczyznowe. W 1959 IAU ustaliła współrzędne równikowe bieguna Galaktyki na rektascencję 12h49m i deklinację 27o24′ (w pobliżu gwiazdy Arcturus w Warkoczu Bereniki). Zerową szerokość galaktyczną też ustalono w 1959 roku, 123o od północnego bieguna galaktycznego.

Nowsze obserwacje satelity Hipparcos pozwoliły na dokładniejsze określenie położenia biegunów galaktycznych (i z nimi płaszczyzny). Mimo to, układ zdefiniowany w 1959 pozostaje obowiązującym.

Autor

Karol Langner