Przesunięcie widma w stronę fal dłuższych spowodowane wzrostem długości fal w całym widmie promieniowania elektromagnetycznego. Najprostszą przyczyną przesunięcia widma jest ruch źródła promieniowania względem obserwatora i związany z tym efekt Dopplera. W astronomii występuje jednak także inny mechanizm, odpowiedzialny za przesunięcie ku czerwieni widm większości obiektów, jakie zostało obserwowane przez Edwina Hubble’a. Zgodnie z obecnym modelem rozszerzającego się Wszechświata, odległe obiekty oddalają się od nas z prędkościami tym większymi, im dalej są położone. W tym przypadku przesunięcie ku czerwieni nie wynika z efektu Dopplera, a z powodu rozszerzania się przestrzeni pomiędzy obiektem wysyłającym promieniowanie a odbierającym je. Na podstawie wartości przesunięcia widma ku czerwieni można obliczyć odległość obserwowanego obiektu.

Autor

Anna Marszałek