Wada występująca w soczewkach i zwierciadłach optycznych, spowodowana przechodzeniem promieni przez obiektyw w różnej odległości od osi optycznej i ogniskowaniem się w różnych miejscach na tej osi. Ten typ aberracji można eliminować, budując refraktory ze złożonymi obiektywami oraz teleskopy z parabolicznymi powierzchniami zwierciadeł. Wada ta jest proporcjonalna do trzeciej potęgi światłosiły.

Oprócz aberracji sferycznej, w układach optycznych mogą występować też aberracje chromatyczne lub komatyczne.

Autor

Agata Karska