Antycząstka elektronu, która różni się od niego tylko znakiem ładunku elektrycznego. Zderzenia pozytonu z elektronem prowadzą do anihilacji. Kwanty gamma o energii powyżej 1,022 MeV mogą przekształcać się w pary pozyton-negaton (kreacja).

Istnienie pozytonu przewidział P.A.M. Dirac, a odkrył w 1932 C.D. Anderson w promieniowaniu kosmicznym.

Autor

Karol Langner