Cała przestrzeń Wszechświata poza atmosferą Ziemi; potocznie, obszar w którym odbywają się loty kosmiczne. Najogólniej, przestrzeń kosmiczną dzieli się na przestrzeń bliższą i dalszą. Przestrzeń kosmiczna bliska to ta w pobliżu Ziemi, niezbyt odległa od jej orbity okołosłonecznej. Przestrzeń kosmiczna daleka jest to, przez wykluczenie, przestrzeń poza obszarem przestrzeni bliskiej.

Przestrzeń kosmiczna przedksiężycowa to przestrzeń wewnątrz orbity Księżyca. Po raz pierwszy dotarł do niej Pioneer 1, który 11 listopada 1958 osiągnął odległość 113 808 km od Ziemi. Przestrzeń kosmiczna zaksięzycowa leży, przez wykluczenie, poza obszarem przestrzeni przedksiężycowej.

Autor

Wojciech Lizakowski