Dwie gwiazdy okrążające się nawzajem wokół wspólnego środka masy i pozostające pod wpływem swojego przyciągania grawitacyjnego. Na niebie co druga widoczna gwiazda jest układem podwójnym lub wielokrotnym. Okres obiegu gwiazd w układach podwójnych może być mierzony w setkach, tysiącach, a nawet milionach lat. Fizycznie podwójne gwiazdy są układami podwójnymi, ale optycznie widoczne podwójne gwiazdy nie są. Widoczny układ podwójny jest wtedy, kiedy oba składniki możemy zaobserwować.

Autor

Wojciech Lizakowski