Jaśniejsze miejsce w fotosferze Słońca, pojawiające się wokół grup plam. Fakuły pojawiają się przed powstaniem pierwszej plamy i pozostają po zniknięciu ostatniej – wężykowate, jasne włókna pokrywające pole grupy plam.

Pochodnie są wynikiem wzmożonego wypływu ciepła wokół grupy plam, ale dokładny mechanizm zjawiska nie jest znany. Najwyższe części pól pochodni są półtora raza jaśniejsze i o 200-300 Kelvinów cieplejsze niż reszta fotosfera.

Pochodnie najłatwiej obserwować przy brzegu tarczy słonecznej.

Autor

Karol Langner