Jądro atomu Helu, emitowane przez rozpad Alfa substancji promieniotwórczej. Cząstki Alfa powstają podczas wielu reakcjach jądrowych. Składają się z dwóch protonów i dwóch neutronów, więc ich ładunek elektryczny wynosi +2. Spin cząstki Alfa wynosi 0, a masa 4,0027 jednostek masy atomowej.

Rozpad Alfa polega na rozkładzie jądra atomowego, któremu towarzyszy emisja cząstki alfa. Po rozpadzie alfa powstaje jądro atomowe o liczbie masowej mniejszej o 4 i liczbie atomowej mniejszej o 2. Rozpadowi Alfa ulegają najczęściej ciężkie pierwiastki promieniotwórcze oraz niektóre izotopy promieniotwórcze pierwiastków ziem rzadkich.

Rozpad alfa polega na przeniknięciu bariery potencjału istniejącej wokół jądra przez cząstkę alfa uformowanej uprzednio w jądrze. Przeniknięcie takie jest możliwe dzięki efektowi tunelowemu. Cząstki alfa emitowane przez dane jądro promieniotwórcze mają ściśle określone energie.

Autor

Karol Langner