Jedna z dwóch współrzędnych horyzontalnych: kąt dwuścienny między płaszczyzną południka niebieskiego i płaszczyzną przechodzącą przez dany obiekt oraz zenitnadir. Azymut astronomiczny liczy się w kierunku od południa na zachód, w przeciwieństwie do azymutu geodezyjnego, a jego wartość wyraża się w mierze kątowej. Azymut może służyć do orientacji w terenie i do orientowania pomiarów astronomicznych.

Autor

Karol Langner