Obszar poza atmosferą Słońca, w którym pole magnetyczne pochodzące od podpowierzchniowych warstw powoduje powstawanie niezwykłych struktur związanych z aktywnością słoneczną. Struktury powstające w regionach aktywnych Słońca to, między innymi, plamy słoneczne, fakuły, pochodnie chromosferyczne, i koronalne wyrzucenie masy. Flary słoneczne także są związane z regionami aktywnymi.

Autor

Wojciech Lizakowski