Efekt polegający na powstawaniu aksjonów w gwiazdach, gdy ładunek elektryczny (zazwyczaj elektron) rozprasza się na grupie fotonów. Detektory wykrywają aksjony wykorzystując efekt odwrotny – w silnym polu magnetycznym aksjon rozpada się na 2 fotony z części mikrofalowej widma. Te pojedyncze fotony mogą być rejestrowane, dzięki czemu uzyskujemy informacje na temat aksjonów, z których powstały.

Autor

Karol Langner