Wada dotycząca wiązek skośnych, czyli nierównoległych do osi optycznej instrumentu, która sprawia, że obraz obiektów nieleżących w centrum pola widzenia jest zniekształcony. Aberrację komatyczną można zmniejszyć, stosując przesłony lub diafragmy. Ten typ wady jest tym większa, im mniejsza jest ogniskowa soczewki.

Oprócz aberracji komatycznej, w układach optycznych mogą występować też aberracje chromatyczne lub sferyczne.

Autor

Agata Karska