Gwiazda, której ciśnienie wewnętrzne pochodzi głównie od zdegenerowanego gazu cząstek elementarnych; są to przede wszystkim białe karły i gwiazdy barionowe. Gęstości centralne gwiazd supergęstych są bardzo duże. Białe karły, w których ciśnienie pochodzi od zdegenerowanego gazu elektronowego, mają gęstości centralne rzędu 1012 kg/m3. Gwiazdy barionowe, w których ciśnienie pochodzi od zdegenerowanego gazu barionowego, mają gęstości centralne ponad 1017 kg/m3.

Autor

Karol Langner