Akronim od Massive [Astrophysical] Compact Halo Objects, czyli masywne [astrofizyczne] zwarte obiekty występujące w halo galaktycznym. Rozszerzenie nazwy tych obiektów mówi samo za siebie. Są to pojedyncze obiekty, zbudowane z barionowej materii, o masie powyżej 1% masy Słońca. Do MACHO zalicza sie przede wszystkim: planety, brązowe karły, czerwone karły, inne gwiazdy o niewielkiej jasności, białe karły, czarne dziury.

Obserwacje obiektów MACHO

Jak wiadomo, większości obiektów MACHO nie można obserwować bezpośrednio, ale czasami można zauważyć ich obecność na za pomocą różnych pomysłowych metod.

Jednym z takich narzędzi poszukiwań to mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Zespół badawczy MACHO co roku odnotowuje kilkadziesiąt nowych przypadków mikrosoczewkowania. Tak mała ilość odkryć tłumaczy się tym, że wymagaja one pomyślnej konfiguracji trzech ciał niebieskich. Badania są dodatkowo utrudnione przez małe masy soczewek. Dla przykładu, soczewkowanie spowodowane ciałem o masie 30% masy Słońca jest rejestrowane w postaci wzrostu jasności źródła o jasności obserwowanej rzędu kilkanastu magnitudo.

Drugim rodzajem poszukiwań ciemnej materii w postaci obiektów MACHO to program realizowany przez zespół PLANET. Jak sama nazwa wskazuje, program skoncentrowany jest na poszukiwaniu planet. Znajduje się je poprzez nieznaczny ruch gwiazdy, wokół której krążą – tuch powodowany oddziaływaniem grawitacyjnym poszukiwanej planety.

Oprócz wymienionych programów istnieje wiele innych, z których należy wymienić OGLE i EROS. W obu używa się bardzo podobnych metod obserwacyjnych i uzyskuje się podobne wyniki.

Autor

Andrzej Nowojewski