Optyka adaptatywna jest stosowana we współczesnej astronomii w celu wyeliminowania zaburzeń powodowanych drganiami atmosfery. Optyka adaptatywna polega na sterowaniu komputerowo lokalnych odkształceń zwierciadeł (wielkości kilku mikrometrów), korygując w ten sposób błędy w otrzymywanym obrazie.

Autor

Wojciech Rutkowski