Trwały izotop wodoru, oznaczany jako 2H (lub po prostu D), występujący w przyrodzie; jądro atomowe deuteru składa się z jednego protonu oraz dodatkowo w stosunku do wodoru jednego neutronu. Cząsteczki deuteru złożone są z dwóch atomów, podobnie jak wodór. W przyrodzie, jeden atom deuteru przypada na 5-7 tysięcy atomów wodoru.

Tlenek deuteru – woda ciężka – jest wykorzystywana w reaktorach jądrowych jako moderator reakcji.

Autor

Wojciech Rutkowski