18 października o 14:31 Księżyc znajdzie się w ostatniej kwadrze. Jego zwrócona ku wschodowi (lewa) połówka znajdować się będzie około 3 stopni poniżej Polluksa – jednej z dwóch jasnych gwiazd w Bliźniętach.

Poprzedzającej kwadrę nocy Księżyc ukaże się na niebie około godziny 21:30 (jeszcze 17 października). Będzie wtedy wewnątrz prostokąta utworzonego przez dwa łańcuszki gwiazd rozpoczynające się od Kastora i Polluksa.

W ciągu nocy powoli przesuwać się będzie w kierunku drugiej z tych dwóch gwiazd i coraz wyżej wznosić na niebie. Obserwować go będzie można aż do świtu.

Kolejny wschód Księżyca nastąpi 18 października około 22:40. Do tego czasu znacznie przemieści się on wśród gwiazd i znajdzie się już w Raku.

Najbliższe noce będą coraz ciemniejsze i coraz bardziej zachęcające do prowadzenia obserwacji nieba. Nów wypada 25 października o 14:50.

Autor

Michał Matraszek