Gdy chcemy do naszego artykułu wprowadzić wzory matematyczne, musimy skorzystać z LaTeXa – oprogramowania do zautomatyzowanego składu tekstu, a dokładniej do związanego z nim języka znaczników, służącego do formatowania dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych. Na samym początku podczas tworzenia wpisu w widoku tekstowym na samej górze strony należy dołączyć [latexpage]. Po powrocie do widoku wizualnego możemy powrócić do pisania dalszej części artykułu.

Jeżeli nie znamy języka LaTeXa, z pomocą przychodzi nam Online LaTeX Equation Editor, lub CODECOGS Equation Render. Menu tych stron można wykorzystać do zapisania wzorów, a ukończone wzory skopiować do wpisu. Na każdej z tych stron dostępny jest podgląd.

Strona główna Online LaTeX Equation Editor z zapisanym wzorem na deltę.

Po skopiowaniu wzoru matematycznego (\Delta = b^2 – 4ac) istnieją dwa warianty końcowego wyglądu wzoru na stronie. Zapisany w pojedynczym znaku dolara: ($…$) wzór matematyczny tworzy się wewnątrz pisanego akapitu np. \Delta = b^2 - 4ac. Jednak ten sam wzór zapisany w podwójnym znaku dolara ($$…$$) oddzieli się od akapitu oraz zrobi wcięcie w tekście np. 

    \[\Delta = b^2 - 4ac\]

.