Planowany dziś na godzinę 18:36:01 start rakiety Boeing Delta 2 został opóźniony o co najmniej 24 godziny, gdyż zaistniała obawa, iż system zasilający urządzenia nawigacyjne może być niesprawny. Podczas równoległych, laboratoryjnych testów urządzenia podobnego do umieszczonego na pokładzie Genesis, system ten uległ uszkodzeniu. Jeśli obawy o sprawność urządzenia zostaną szybko rozwiane, start może nastąpić już we wtorek około godziny 18:30.

Autor

Marcin Marszałek