Kontrolerzy lotu misji Mars Odyssey podali, że procedura obniżania orbity sondy za pomocą tarcia o najwyższe warstwy atmosfery przebiega prawidłowo i zostanie zakończona na początku stycznia. W trakcie każdego obiegu, przy przechodzeniu przez atmosferę, zmniejsza się prędkość sondy.

27 grudnia 2001 roku okres obiegu wynosił trzy godziny i piętnaście minut (początkowo, zaraz po październikowym wejściu na orbitę wokół Marsa, wynosił on osiemnaście i pół godziny).

Na początku stycznia planujemy przeprowadzić manewr podniesienia orbity, który spowoduje, że Mars Odyssey nie będzie już przechodził przez atmosferę Marsa. Później przez około miesiąc będziemy pracować nad uczynieniem jego orbity kołową. Następnie rozpocznie się naukowa część misji” – powiedział David Spencer, kierownik misji.

Podstawowa misja naukowa, która rozpocznie się w lutym, potrwa dwa lata.

Zbudowany przez Rosyjski Instytut Kosmiczny detektor neutronów został w międzyczasie wykalibrowany i jest gotowy do rozpoczęcia pracy. Jest on częścią spektrometru promieniowania gamma, zaprojektowanego do sporządzania map składu marsjańskiej powierzchni. Mars Odyssey podejmie między innymi próbę wyznaczenia ilości i położenia ewentualnej podpowierzchniowej wody, o ile taka na Marsie istnieje.

Autor

Michał Matraszek