NASA przedstawiła zdjęcie wykonane przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter. Pokazuje ono, zmienione przez ciecz lub gaz, formacje skalne na Czerwonej Planecie. Substancja ta mogła przyczynić się do stworzenia warunków korzystnych dla mikroorganizmów, które być może zamieszkiwały Marsa.

Tłumaczenie: Stanisław Ochotny

Człowiek mógł zobaczyć te wzory dzięki wysłaniu ponad rok temu w celu zbadania Marsa potężnego teleskopu, pozwalającego dostrzec szczegóły powierzchni planety wielkości zaledwie jednego metra.

Takie, jak widzimy je dziś, przedstawione na fotografii minerały, stały się widoczne wielu latach erodowania skał przez wspomnianą wcześniej ciecz. Te wzory na powierzchni Marsa dostrzegł dr Chris Okubo, geolog z Uniwersytetu Arizona. Znajdują się one w kanionie zwanym Chandor Chasma, sfotografowanym we wrześniu 2006 roku. “To, co zobaczyłem, było rozjaśnionym materiałem, rozmieszczonym wzdłuż pęknięć. To znak przemian chemicznych minerałów pod wpływem jakiejś substancji, która znajdowała się w widocznym na fotografii miejscu“, powiedział Okubo. “Skojarzyło mi się to z czymś, co widziałem podczas pobytu w Utah, z rozjaśnionymi strefami, 'aureolami', na obu stronach załamań ciemniejszego materiału.

Na zdjęciu widać, że struktury zniekształcone przez ciecz są nie tylko jaśniejsze, ale także nieco wyższe od otaczających je ciemniejszych form skalnych. Oznacza to, iż substancja ta poza rozjaśnieniem minerałów, przyczyniła się również do jej utwardzenia, zapobiegając szybszej erozji.

Zdaniem dr Alfreda McEwena zdjęcia tego typu są niezwykle ważne dla badaczy, którzy poszukują na Marsie śladów życia. Widoczne na zdjęciu zmiany na skałach są, jego zdaniem, miejscami, w których naukowcy będą mogli znaleźć kluczowe informacje o procesach chemicznych, a być może i biologicznych, zachodzących na Marsie.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania tych form jest ponowne wyodrębnienie się tych związków po tym, jak zostały one rozpuszczone przez wodę. Inna możliwość zakłada przyczynienie się do powstania struktur gazu, który zawierał lub nie zawierał pary wodnej w jego budowie.

Podobne jaśniejsze fragmenty znaleziono także w innych partiach Marsa, na innych zdjęciach o wysokiej rozdzielczości, które zostały wykonane już po fotografii z Candor Chasmy. Okubo twierdzi, że wcześniej nie byliśmy w stanie ich zauważyć, nie mając do tego odpowiednich instrumentów.

Ta publikacja jest dopiero jedną z wielu, które wkrótce się pojawią. Ta analiza jest oparta na testowych obserwacjach, które odbyły się jeszcze przed rozpoczęciem głównej fazy przyglądania się Marsowi. Od tego czasu, Mars Reconnaissance Orbiter przysłał kilka terabitów danych, czyniąc krok większy, niż jakakolwiek inna misja. Ta ogromna liczba danych będzie potrzebowała wielu lat analiz, aby odkryć ich całkowitą wartość, na zawsze zwiększając naszą wiedzę na temat Marsa i jego historii zmiany klimatu“, mówi dr Richard Zurek, naukowiec zajmujący się misją Mars Reconnaissance Orbiter w laboratorium JPL.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu