Zdjęcie w tle: NASA

NASA wybrała pięć koncepcji misji, które mogłyby pomóc w lepszym zrozumieniu dynamiki Słońca oraz oddziałującego z nim środowiska. Informacje polepszą zrozumienie wszechświata, jak również, dostarczą kluczowych informacji mogących pomóc w ochronie astronautów i satelitów w kosmosie.

Każda z propozycji otrzyma na przeprowadzenie koncepcji misji 1,25 miliona dolarów. Po dziewięciu miesiącach NASA wybierze dwie koncepcje, które ostatecznie wystartują. Zespoły badawcze szukają misji, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie i nowatorskie podejścia.

Program heliofizyki bada system energii, cząstek, pól magnetycznych, który wypełnia przestrzeń międzyplanetarną. System ten pod wpływem Słońca i jego interakcji z kosmosem i ziemską atmosferą, ciągle się zmienia. Zespół heliofizyków chce zbadać ten system z różnych punktów widzenia.

Propozycje zostały wybrane na podstawie ich wartości naukowej i prawdopodobieństwa rozwoju planów. Koszt ostatecznie wybranej misji wyniesie 250 milionów dolarów i zostanie finansowany z programu NASA Heliophysics Explorers.

Wybrane propozycje to:

  • Solar-Terrestrial Observer for the Response of the Magnetosphere (STORM)

STORM zapewniłby pierwszy w historii globalny obraz naszego rozległego systemu pogody kosmicznej, w którym wiatr słoneczny oddziałuje z magnetosferą. Dzięki kombinacji narzędzi obserwacyjnych STORM miałby śledzić, w jaki sposób energia przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej w pobliżu Ziemi. Dane te zapewniłyby obraz wydarzeń w magnetosferze. Program STORM jest prowadzony przez Davida Sibecka z Centrum Lotów Kosmicznych NASA Goddard w Greenbelt w stanie Maryland.

  • HelioSwarm: The Nature of Turbulence in Space Plasmas

HelioSwarm zaobserwowałby wiatr słoneczny w szerokim zakresie skal, w celu ustalenia podstawowych procesów fizyki kosmicznej. Zgromadzone przez HelioSwarm pomiary byłyby w stanie ujawnić trójwymiarowe mechanizmy, kontrolujące procesy fizyczne, niezbędne do zrozumienia naszego sąsiedztwa. HelioSwarm jest prowadzony przez Harlana Spence’a z University of New Hampshire w Durham.

  • Multi-slit Solar Explorer (MUSE)

MUSE zapewniłoby obserwacje w szybkim tempie mechanizmów napędzających procesy w koronie słońca. Takie jak rozbłyski słoneczne i tego, co powoduje nagrzewanie się korony słonecznej. MUSE wykorzystałby techniki spektroskopii z dziesięciokrotnie większą rozdzielczością. Dane umożliwiłyby numeryczne modelowanie Słońca i kosmicznych zdarzeń pogodowych. MUSE jest prowadzona przez Barta De Pontieu z Lockheed Martin w Palo Alto w Kalifornii.

  • Auroral Reconstruction CubeSwarm (ARCS)

ARCS zbadałby procesy, które przyczyniają się do powstania zorzy polarnej w rzadko badanych skalach. Dodając informacje istotne dla zrozumienia fizyki na pograniczu atmosfery i kosmosu, uzyskalibyśmy wgląd w magnetosferę Ziemi, poprzez wykorzystanie czujników – 32 CubeSatów i 32 naziemnych obserwatorów. ARCS jest kierowana przez Kristinę Lynch z Dartmouth University w Hanowerze w New Hampshire.

  • Solaris

Solaris zająłby się pytaniami z zakresu fizyki Słońca i gwiazd. Obserwowałby trzy obroty Słońca nad każdym biegunem, w celu rejestracji promieniowania gwiazdy i obserwacji pól magnetycznych i ruchu na powierzchni Słońca. Lepsza znajomość procesów fizycznych widocznych z bieguna jest konieczna, aby zrozumieć globalną dynamikę całego Słońca. Solarisem kieruje Donald Hassler z Southwest Research Institute w Boulder w Kolorado.

Autor

Avatar photo
Natalia Kowalczyk

Redaktork Naczelna Portalu Astronomicznego AstroNET. Studentka pierwszego roku Computer Physics na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.