Spośród 10 potencjalnych obszarów wybrano ostateczne miejsce lądowania próbnika MASCOT, będącego częścią misji Hayabusa-2. Wybór był konsultowany z ponad 100 osób współpracujących z zespołem odpowiedzialnym za lądownik, należało bowiem znaleźć takie miejsce, które spełniało wymagania: musi panować odpowiednia temperatura – nie może być za ciepło, ani za zimo, nie może być zbyt wiele głazów. Musi być również łatwo dostępne oraz interesujące pod względem naukowym. Padło na obszar MA-9.

MA-9 znajduje się na południowej półkuli planetoidy Ryugu. Ma to swoje zalety. Dzięki MASCOT na południu, Hayabusie, która wyląduje na równiku i tam pobierze próbki gleby, oraz łazikom MINERVA-II, które będą badały północną półkulę, naukowcy otrzymają dane prawie całego przekroju zbadać planetoidy. Dodatkowo przy takim zlokalizowaniu urządzenia nie powinny sobie przeszkadzać przy wykonywaniu pomiarów i zbieraniu próbek.

Obszar MA-9 został wybrany z pośród 10 potencjalnych lokalizacji lądowania próbnika MASCOT.

Również przewidywane warunki pogodowe – temperatura wahająca się od 47 oC w dzień do -63 oC w nocy, znajdują się w zakresie, w jakim mogą pracować instrumenty naukowe. Są one sprzyjające także pracy baterii lądownika i nie powinny przyśpieszyć jej degradacji. Oczywiście dla niektórych instrumentów (mikroskop MicrOmega) lepsza byłaby niższa temperatura podczas dnia na planetoidzie, natomiast dla innych (magnetometr MAG) przydałyby się większe, mające ponad 30 metrów głazy. Z kolei dla instrumentów: kamery MasCam i radiometru MARA, warunki te są idealne. Można zrobić zdjęcia głazom, a także zbadać świeży materiał na powierzchni, który był stosunkowo krótko narażony na promieniowanie kosmiczne, dzięki czemu jest w pierwotnej, niezmienionej formie.

Z perspektywy zespołu zajmującego się projektem MASCOT, wybór obszaru MA-9 oznacza tyle, że inżynierowie mogą przeprowadzić lądowanie najbezpieczniej, jak tylko się da, a naukowy będą mogli w najlepszy możliwy sposób wykorzystać instrumenty naukowe.

Lądowanie próbnika MASCOT jest planowane na 3 października 2018 r.

Podczas gdy próbnik MASCOT wyląduje na południowej półkuli planetoidy Ryugu, Hayabusa dotknie powierzchni na równiku, a łaziki MINERVA-II wylądują na północnej półkuli.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek