Gdy mowa o wybitnych naukowcach, często zapomina się o ich nauczycielach – postaciach, które miały znaczący wpływ na kształtowanie się ich idei i pomysłów. Hermann Minkowski, posiadający także polskie korzenie, był niemieckim fizykiem i matematykiem. Jego wkład w rozwój matematyki został doceniony jeszcze zanim ukończył studia, gdy za swoją pracę został nagrodzony przez Francuską Akademię Nauk. W swoim życiu wykładał na licznych uczelniach, między innymi w Zurychu, gdzie miał okazję nauczać samego Alberta Einsteina.

Minkowski w 1883 roku, W czasie przyznawania matematycznej nagrody Francuskiej Akademii Nauk.

Jedną z zasług Minkowskiego jest duży wkład w szczególną teorię względności – mowa oczywiście o przestrzeni Minkowskiego. Około roku 1907 Minkowski doszedł do wniosku, że idee Einsteina oparte na wcześniejszych pracach Lorentza i Poincarégo dadzą się łatwiej przedstawić, jeśli czas i przestrzeń potraktować jako wymiary pewnej przestrzeni czterowymiarowej, a nie osobne i niezwiązane ze sobą wielkości. Można przyjąć, że to właśnie Minkowskiemu zawdzięczamy interpretację czasu jako czwartego wymiaru i istnienie terminu czasoprzestrzeni. Minkowski pracował także nad postulatem niezmienności praw fizyki względem przekształceń Lorentza, który wykorzystał przy wyprowadzeniu równań pola elektromagnetycznego. Początkowa część jego przemówienia pod tytułem „Przestrzeń i czas”, wygłoszona podczas Assembly of German Natural Scientists and Physicians (21 września 1908 r.) zyskała sporą sławę:

„Poglądy na przestrzeń i czas, które zamierzam tu wygłosić, wyrosły z gruntu fizyki doświadczalnej. Poglądy te są radykalne. Odtąd sama przestrzeń i sam czas mają całkowicie zniknąć w cieniu i tylko pewien rodzaj unii między nimi utrzymać ma samodzielność.”

Diagram Minkowskiego, znany również jako diagram czasoprzestrzeni, został opracowany przez niego w 1908 roku i stanowi ilustrację właściwości przestrzeni i czasu w szczególnej teorii względności. Pozwala na zrozumienie pewnych zjawisk, takich jak dylatacja czasu czy skrócenie długości bez równań matematycznych. Hermann Minkowski posiadał ogromny wpływ na fizykę XX wieku. Na jego cześć jedną z asteroid nazwano jego nazwiskiem. Obiekt (12493) Minkowski (1997 PM1) okrąża Słońce w ciągu 5,63 lat w średniej odległości około trzy razy większej, niż promień orbity Ziemi. Jego nazwiskiem nazwano również krater na Księżycu.

Autor

Avatar photo
Szymon Ryszkowski

Redaktor Naczelny Portalu Astronomicznego AstroNET (2021-2022), Prezes Klubu Astronomicznego Almukantarat. Autor gry planszowej Solar System Voyager.