KOMPAS to mikrosatelita do badania jonosfery na pokładzie którego zainstalowany zostanie polski przyrząd. We wrześniu KOMPAS poleci w kosmos na rosyjskim satelicie Meteor – poinformował prof. Zbigniew Kłos, dykrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Przyrząd przeszedł już wszystkie próby i niedługo zostanie zainstalowany na satelicie.

Polski przyrząd zbudowany w CBK PAN przeznaczony jest do badania emisji elektromagnetycznych w jonosferze. Jednocześnie posłuży on do testowania anten używanych w eksperymentach kosmicznych. Badania te mają duże znaczenia dla poznania struktury jonosfery oraz prognozowania i śledzenia zjawisk powodujących zakłócenia w łączności radiowej” – powiedział prof. Kłos.

Polska uczestniczy w przygotowywanym przez Rosyjską Akademię Nauk międzynarodowym projekcie kosmicznym obejmującym satelitarne badania ziemskiej jonosfery i magnetosfery. Wraz z Meteorem poleci aparatura naukowa do śledzenia zjawisk elektromagnetycznych i plazmowych w jonosferze dostarczona także przez USA, Bułgarię, Węgry i Słowację.

Autor

Tomasz Lemiech