W bazie Sił Powietrznych Vandenberg w Kalifornii na wystrzelenie oczekuje rakieta Delta 2. Na jej pokładzie znajdują się dwa satelity. Piątkowe okno startowe będzie otwarte w godzinach 15:58:35-16:07:35.

Pierwszym satelitą, który zostanie wyniesiony w przestrzeń kosmiczną jest francusko-amerykański satelita oceanograficzny Jason 1, który zostanie umieszczony na orbicie o wysokości 1300 kilometrów i nachyleniu względem równika równym 66 stopni.

Po uwolnieniu Jason’a, górny stopień rakiety zostanie ponownie uruchomiony w celu obniżenia wysokości. Po wykonaniu manewru na orbicie o wysokości 610 kilometrów i nachyleniu 74,1 stopni umieszczony zostanie należący do NASA satelita TIMED (Thermosphere-Ionosphere-Mesosphere Energetics and Dynamics).

Jason 1 zastąpi satelitę Topex/Poseidon, który prowadził precyzyjne pomiary wysokości powierzchni oceanów (dane te wykorzystywane były do monitorowania cyrkulacji wód i mają znaczenia dla przewidywań dotyczących klimatu).

TIMED będzie badał najsłabiej znaną część ziemskiej atmosfery – mezosferę i dolną termosferę, to jest obszar znajdujący się 70-200 kilometrów ponad powierzchnią Ziemi. Trudności w badaniu tych stref wynikają z faktu, że znajdują się one zbyt wysoko aby mogły do nich dotrzeć samoloty i balony, a jednocześnie zbyt nisko aby mogły w nich poruszać się satelity.

TIMED będzie miał na pokładzie cztery instrumenty umożliwiające zdalne pomiary składu, temperatury i wiatrów w tym rejonie. Czujnik Solar Extreme Ultraviolet Experiment Sensor dokona zapisów promieniowania ultrafioletowego, docierającego w badany rejon.

Warstwy atmosfery, które zbada TIMED, są bardzo wrażliwe na zmiany energii pochodzącej ze Słońca, jak również na atmosferyczne skutki działalności człowieka.

W porównaniu z pozostałą częścią atmosfery niewiele wiemy na temat warstw znajdujących się dosłownie parę kilometrów nad naszymi głowami” – mówi Sam Yee, zajmujący się projektem TIMED w Laboratorium Fizyki Stosowanej na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w USA – “Dane z TIMED pomogą opracować lepsze modele, służące prognozowaniu wpływu zjawisk kosmicznych na komunikację na Ziemi, śledzeniu szlaków satelitów czy badaniu wytrzymałości materiałów, z których wykonuje się statki kosmiczne“.

Uczeni zakładają, że zrozumienie bilansu energii tej części atmosfery pozwoli także lepiej zrozumieć istotę globalnych zmian klimatu.

To siódmy lot rakiety Delta 2 w tym roku, a setny w ogóle. Spośród 99 dotychczasowych misji, 97 zakończyło się sukcesem. Rakieta Delta 2 używana jest zarówno do misji realizowanych przez NASA, misji militarnych jak i misji komercyjnych.

Autor

Michał Matraszek