Międzyagencyjny Komitet Koordynacyjny ds. Kosmicznych Odpadów (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, IADC) alarmuje: jeśli tempo zaśmiecania orbity okołoziemskiej nie ulegnie gwałtownemu zahamowaniu, niedługo nie będzie można jej dalej wykorzystywać. Komitet zamierza w przyszłym roku przedstawić przed Zgromadzeniem Narodów Zjednoczonych program zmniejszania zaśmiecenia kosmosu.

Autor

Marcin Marszałek