Amerykańsko-niemiecka misja GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) po pół roku pracy przyniosła pierwsze rezultaty. Już pierwszych 14 dni pracy dwóch wchodzących w skład misji satelitów okazały się bardziej znaczące niż 30 lat dotychczasowej pracy satelitów i instrumentów naziemnych. Stworzona na podstawie próbnych danych mapa pola grawitacyjnego Ziemi jest dokładniejsza niż dotychczasowe. Podczas misji NASA i German Aerospace Center naukowcy chcą zbadać ruch mas wodnych na Ziemi i ich wpływ na pole grawitacyjne.

Wystrzelona Wystrzelono dwa satelity do badania ziemskiego pola grawitacyjengo“>17 marca 2002 roku sonda bada najmniejsze różnice ułożenia masy na powierzchni Ziemi i zmiany w polu grawitacyjnym które za sobą pociągają. Opracowywane na tej podstawie comiesięczne mapy mają być nawet 1000 razy bardziej precyzyjne niż dotychczasowe, używane w oceanografii, hydrologii, glacjologii, geologii i klimatologii.

Najważniejszym z celów Grace ma być zbadanie globalnej cyrkulacji oceanów. Naukowcy będą mogli rozdzielić wpływ grawitacji i prądów morskich na góry i doliny tworzące się na powierzchni wody. Dane uzyskane przez misję Grace pozwolą lepiej interpretować dane dostarczone przez inne misje takie jak Topex/Poseidon i Jason-1.

W skład misji Grace wchodzą dwa bliźniacze satelity. Instrumenty na ich pokładzie mogą wykryć różnice we wzajemnym położeniu satelitów przekraczające 0.000001 metra (to jedna dziesiąta grubości włosa). Od kwietnia tego roku naukowcy kalibrują instrumenty by móc uzyskać taką precyzję. Naukowcy poznają zachowanie satelitów by w przyszłości lepiej analizować dostarczane dane.

Kierujący misją dr Byron Tapley z Center for Space Research przy Uniwersytecie Teksasu w Austin uważa, że dane te potwierdzają, że czujniki satelitów pracują poprawnie i są zdolne do realizacji celów przedsięwzięcia. “Oprócz nowych danych o polu grawitacji Ziemi, Grace pozwoli badać również jego zmienność w czasie” – dodaje.

Pierwsze testowe pomiary grawitacji okazały się dziesięciokrotnie dokładniejsze (w dużej skali) niż dotychczasowe modele pola magnetycznego. Po dodatkowej kalibracji instrumentów naukowcy mają nadzieję osiągnąć nawet dalsze dziesięciokrotnie zwiększenie precyzji.

Grace wkrótce powinna zacząć pomagać ocenić wpływ zmian pola grawitacyjnego na klimat” – mówi dr Christoph Reigber, współkierujący misją Grace z ramienia Niemieckiego Centrum Badań Ziemi i kierujący wcześniejszą niemiecką misją Challenging Minisatellite Payload (Champ). Ta wystrzelona przed dwoma laty misja była pierwszą z serii misji badających pole grawitacyjne Ziemi. Obecnie pracuje równolegle z Grace. “Jesteśmy na etapie opracowywania pierwszych geofizycznych danych dostarczonych przez Grace” – dodaje.

Autor

Anna Marszałek