Satelita komunikacyjny Artemis przesłał pierwsze dane, zdjęcia wykonane przez satelitę Envisat. Jest to podwójny triumf Europejskiej Agencji Kosmicznej, oznaczający sukces misji ratowania Artemis oraz zwiększenie możliwości misji obserwacyjnej Envisat, jak również innych misji. Dzięki instrumentom zamontowanym na Artemis (Advanced Relay Technology Mission), zbieranie danych i ich przesyłanie na Ziemię będzie się teraz odbywać dużo szybciej.

Celem misji Artemis jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych na orbicie i uruchomienie nowych usług” – mówi Gottard Oppenhueser, kierownik misji. – “Dzięki systemowi komunikacji, użytkownik może otrzymywać dane w czasie rzeczywistym, z zachowanie wszystkich wymogów bezpieczeństwa“.

Na pokładzie Artemis znajdują się instrumenty do obsługi telefonii komórkowej, systemu nawigacji i systemu przesyłania danych. Satelita transmituje dane w paśmie częstotliwości S (2 GHz) i Ka (26 GHz). Komunikacja z Envisatem odbywa się w zakresie Ka. Współpraca Artemis i Envisata jest przykładem wykorzystania najnowszych procedur komunikacji, najnowszego oprogramowania i pokazuje skuteczność systemu przesyłania danych.

Kiedy skończy się testowanie połączenia między Artemis i Envisatem, około połowy danych z satelity przechodzić będzie przez Artemis bezpośrednio do centrum przetwarzania danych ESRIN we Włoszech. Planowane jest to na koniec kwietnia. Dane z różnych instrumentów Envisata płynąć będą do Kiruny w Szwecji. Artemis zapewni też nowe możliwości misji Envisat.

Stacja Kiruna “widzi” Envisata, czyli może się z nim komunikować przez około 10 minut w ciągu trwającego 100 minut okrążenia Ziemi przez satelitę. Dzięki położeniu orbity Artemis nad orbitą Envisata, satelity widzą się podczas wszystkich 14 okrążeń w ciągu doby, przez znacznie dłuższe niż 10 minut okresy czasu.

Przesyłanie znacznej porcji danych z Envisata na Artemis znacznie odciąży stację w Kirunie i zmniejszy czas przetwarzania informacji z sensorów Envisata do 3 godzin od momentu ich uzyskania. Zwiększy się również ilość danych, które może zebrać Envisat, co będzie szczególnie cenne w przypadku instrumentu ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar). Centra naziemne będą mogły działać bardziej elastycznie, a Artemis będzie stanowić zabezpieczenie danych w przypadku problemów z rejestratorami Envisata.

Satelita Envisat, wystrzelony Pomyślny start Ariane 5“>28 lutego 2002 roku świętował niedawno pierwszą rocznicę pobytu na orbicie. Jest największym z satelitów obserwacyjnych i ma największe możliwości. Wyposażony w 10 sensorów satelita bada oceany, lądy, atmosferę i czapy lodowe na Ziemi.

W kwietniu ma ruszyć kolejny optyczny system przesyłania danych między Artemis a francuskim satelitą obserwacyjnym SPOT 4. W 2005 roku z usługi ma zacząć korzystać Automatic Transfer Vehicle a w 2006 roku planowane jest umieszczenie na pokładzie ISS elementu Columbus, który miałby komunikować się z Artemis przez 5 godzin w ciągu dnia.

Autor

Anna Marszałek