Dla większości nauczycieli i uczniów rozpoczynają się wakacje. Jednak cztery uczniowskie grupy ze Stanów Zjednoczonych wzięły udział w obserwacjach startu rakiety, na pokładzie której znajdowały się ich eksperymenty naukowe.

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy szesnaścioro uczniów ze szkół w stanach Georgia, Illinois, Minnesota i New York przyjechało do Centrum Kosmicznego Wallopsa w Wirginii na start rakiety. Na jej pokładzie znajdowały się doświadczenia zaprojektowane i przeprowadzane przez uczniów. Związane one były z komunikacja satelitarną, spektrografią, materiałami i przepływami w środowisku o dużym ciśnieniu. Rakieta wzniosła się na wysokość 55 tysięcy metrów a następnie opadła na Ziemię.

Lot był częścią projektu NASA Student Involvement Program (NSIP), serii sześciu konkursów, dzięki którym uczniowie mogą wziąć udział w pracach Agencji. Do przeprowadzonego właśnie konkursu zgłoszono 60 wniosków. Wybrano z nich cztery. W rakiecie znalazł się też piąty eksperyment, nie realizowany bezpośrednio przez NASA i związany z badaniem elektrostatyki.

Uczniowie wraz z NASA realizowali projekt NASA Student Involvement Program (NSIP). W jego ramach w locie balistycznym poleciały cztery uczniowskie eksperymenty.

Po ogłoszeniu wyników konkursu uczniowie mieli dziewięć miesięcy na realizację projektów i ich przygotowanie do startu. Przy udziale NASA uczniowie dowiedzieć się mogli jak przygotowuje się misje kosmiczne. Kulminacja programu miała miejsce 6 czerwca kiedy odbył się lot rakiety.

W Wallops uczniowie mogli nauczyć się czegoś o rakietach i pracach związanych z ich wystrzeliwaniem” – powiedział Phil Eberspeaker. „Chcemy w ten sposób zachęcić ich do zostania naukowcami i inżynierami„.

Lot był sukcesem mimo, iż w czasie jego trwania pojawiły się pewne problemy. Nie uruchomił się system nagrywający dźwięk w systemie MP3. Zespół z Columbus High School został zaproszony do powtórzenia eksperymentu we wrześniu na pokładzie balonu. Gily Raz, uczennica tej szkoły powiedziała: „Wszystko to było niesamowite. Umieściliśmy coś w Kosmosie. To bardzo inspirujące doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu co chcę robić w życiu„.

Autor

Michał Matraszek