Ukazał się drugi w tym roku numer specjalny czasopisma Świat Nauki. W całości poświęcony jest Wszechświatowi i naszej wiedzy o nim. Zachęcamy do zakupu.

Oto co o wydrukowanym właśnie piśmie mówi jego Redakcja:

Człowiek od zarania dziejów patrzył w niebo, szukając odpowiedzi na najgłębsze egzystencjalne pytania. Kwestie, jak stary i duży jest Wszechświat, co go wypełnia, skąd się wziął i czy istnieje jeszcze coś poza nim, zawsze inspirowały uczonych, filozofów, artystów i zwykłych ludzi. Ostatnie lata przyniosły odpowiedzi na wiele z tych pytań. Przełom techniczny w badaniach nieba, umożliwiający budowę wielkich teleskopów, precyzyjnych sond kosmicznych, a przede wszystkim obserwacje we wszystkich zakresach widma elektromagnetycznego, promieniowania kosmicznego, strumienia neutrin, a niebawem także fal grawitacyjnych, sprawia, że nasze czasy można nazwać epoką wielkich odkryć astronomicznych„.

Autorami większości artykułów prezentowanych w tym wydaniu specjalnym są najwybitniejsi na świecie uczeni, uczestnicy tej fantastycznej eksploracji kosmosu. Wszystkie one ukazały się w Świecie Nauki w latach 1999-2002; obecnie zostały zaktualizowane„.

Pismo, wydawane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, liczy 112 i kosztuje 9,90 zł. Na pewno warto po nie wybrać się do kiosku lub salonu prasowego.

Mankamentem jednak jest fakt, że po raz kolejny numer specjalny nie jest objęty prenumeratą. Nie ukrywam, że wykupiłem ją, aby mieć pewność otrzymywania wszystkich ukazujących się numerów Pisma. Drugi raz już w tym roku okazuje się, że informację o nim muszę znaleźć wśród artykułów Świata Nauki, a nie objętego prenumeratą pisma muszę szukać w kiosku. Mam nadzieję, że w przyszłości Wydawnictwo zmieni politykę wobec stałych klientów i skalkuluje cenę prenumeraty tak, aby uwzględniała ona wszystkie ukazujące się w ciągu roku numery pisma.

Autor

Michał Matraszek