W październiku na pokładzie statku kosmicznego Sojuz TMA-3 poleci na ISS hiszpański kosmonauta, Pedro Duque. Przez kilka dni przeprowadzać on będzie eksperymenty naukowe i wróci na Ziemię wraz z załogą Sojuza TMA-2, czyli Załogą Siódmą Stacji Kosmicznej. Kilka dni temu, na pokładzie Progressa M-48, w Kosmosie znalazł się sprzęt naukowy, którym uczony będzie się posługiwał.

Przeprowadzane eksperymenty dotyczyć będą ludzkiej fizjologii i biologii. Będą tam również doświadczenia edukacyjne.

Jeden z zestawów doświadczalnych, WINOGRAD, składa się z kolumn Winogradzkiego. Będą w nim badane różnice we wzroście kolonii bakterii umieszczonych w stanie nieważkości i pozostawionych na Ziemi.

Kolumna Winogradzkiego to kolonia różnych typów bakterii, w których produkty przemiany materii jednego gatunku stają się składnikiem pokarmowym dla innego i odwrotnie. Na Ziemi takie sytuacje spotyka się w sadzawkach i jeziorach. Bakterie te potrzebują jedynie słonecznego światła do przeprowadzania fotosyntezy. Są one przedmiotem zainteresowania badaczy, którzy chcą wiedzieć więcej o potencjalnych rolach bakterii w czasie długo trwających lotów kosmicznych. Mogłyby one pomagać w usuwaniu lub przetwarzaniu wody i powietrza, a wytwarzane przez nie gazy służyłyby jako paliwo.

WINOGRAD zostanie uruchomiony przez załogę ISS we wrześniu i będzie działać aż do przybycia Pedro Duque w październiku.

Inny eksperyment przywieziony przez Progressa to PROMISS-2. jego celem jest badanie procesów krystalizacji białek.

Na ISS znalazły się też dwa inne eksperymenty zaprojektowane w Europie: NEUROCOG i CARDIOCOG. Były one już przeprowadzane w październiku 2002 roku przez belgijskiego kosmonautę Franka De Winne. Ich wyniki pokazały, że muszą być prowadzone dalsze badania.

Celem NEUROCOG jest zrozumienie sposobu w jaki ludzie postrzegają przestrzeń i w jaki sposób to postrzeganie może być zaburzane przez stan nieważkości. CARDIOCOG bada systemy sercowo-naczyniowy i oddechowy ludzi będących w stanie nieważkości.

Kolejny eksperyment przeprowadzany przez ESA nazwany jest BMI. Monitoruje on ciśnienie krwi i tempo pracy serca w ciągu całej doby.

Pedro Duque trenuje obecnie w Gwiezdnym Miasteczku koło Moskwy.

Autor

Michał Matraszek