Unia Europejska i Chiny podpisały umowę o przyłączeniu się Chin do europejskiego programu nawigacji satelitarnej Galileo.

Chiny oficjalnie podały do wiadomości, że przygotowują się do udziału w programie na tym samym poziomie co największe europejskie kraje: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, co znaczy, że zainwestują w program prawie 200 milionów dolarów.

Tak duże dofinansowanie ze strony Chin, pozwoli zmiejszyć koszty poniesione przez administracje europejską. System trzydziestu satelitów Galileo, które mają być zbudowane i wyniesione w przestrzeń do 2008 roku ma kosztować 2,3 miliarda doalrów. Początkowy wkład w wysokości 1,2 miliarda dolarów ma ponieść po połowie Unia Europejska z budżetu ministerstwa transportu i ESA.

Jeżeli obie strony dojdą do ostatecznego porozumienia to Chiny będą pierwszym nie europejskim krajem biorącym udział Galileo Joint Undertaking.

Komisja Europejska zebrana 19 września stwierdziła tylko, że Chiny „wezmą znaczny z finansowego punktu widzenia udział w programie„.

Artysytczna wizja satelitów systemu nawigacji Galileo. System 30 satelitów ma być wybudowany przez Unię Europejską, ESA i Chiny do 2008 roku.

Porozumienie zawarte 18 września w Pekinie kończy sześciomiesięczne negocjacje pomiędzy Komisją a Pekinem. Porozumienie zostało podpisane przez Francois Lamoureux, reprezentującego Komisję dyrektora generalnego ds. transportu i energi oraz przez Shi Dinghuan, głównego sekretarza Chińskiego Ministerstwa Nauki i Techniki.

Chińska Rada Narodowa nadal potrzebuje zatwierdzenia umowy, tak samo jak Rada Transporstu Unii Europejskiej potrzebuje zatwierdzenia umowy przez piętnaście państw członkowskich. Porozumienie planowo ma zostać zatwierdzone do 9 paździenrnika. Ostateczne podpisy przedstawicieli UE i Chin mają zostać złożone do 30 października podczas szczytu Chińsko-Europejskiego.

Chiny i komisja europejska ufundują także China-Europe Global Navigation Satellite System Technical Training and Cooperation Center w Pekinie. Celem jednostki jest koordynacja chińskich prac nad systemem.

Autor

Wojciech Lizakowski