W nocy z 12 na 13 maja planetoida (280) Philia (15,1 mag.) zakryje gwiazdę PPM 263515 (10,05 mag.) Istnieją przypuszczenia, że jest to planetoida podwójna, gdyż posiada wolne zmiany jasności z okresem 64 godzin. Dlatego dobrze wykonane obserwacje mogą mieć istotną wartość naukową. Obserwację zjawiska planują grupy w Polsce.

Pas zakrycia teoretycznie przechodzi przez Polskę północną, ale ponieważ zjawisko jest dość nisko nad horyzontem, to pas może przebiegać w innym miejscu naszego kraju. Gdyby Philia była faktycznie układem podwójnym, to na Ziemi będą widoczne dwa pasy zakryć. W przypadku tego zakrycia koordynator europejski zaleca podjęcie tej obserwacji także w większej odległości od pasa zakrycia teoretycznego.

Janusz Wiland zaleca rozpocząć obserwację zaraz po północy z niedzieli na poniedziałek 13 maja naszego czasu. Pełna koncentracja zalecana jest od 0:25 do 0:45 CWE. Teoretycznie do zakrycia ma dojść o godzinie 0:36 CWE.

Obserwacja zjawiska będzie utrudniona, ze względu na małą jasność zakrywanej gwiazdy i jej niskie położenie nad widnokręgiem. W momencie przewidywanego zakrycia Philia przebywać będzie w gwiazdozbiorze Wagi około 10-15 stopni nad południowym horyzontem. Biorąc pod uwagę powyższe i to, że przez cały czas obserwacji gwiazda musi być wyraźnie widoczna, należy użyć instrumentu o średnicy minimum 10 centymetrów z mechanizmem zegarowym prowadzącym teleskop zgodnie z ruchem nieboskłonu.

W przypadku prowadzenia ręcznego, średnica instrumentu powinna być jeszcze większa, tak aby w momentach przesuwania teleskopu nie stracić gwiazdy z pola widzenia. Najlepiej używać niewielkiego powiększenia i korygować ustawienie teleskopu co 2-3 minuty, czyniąc to płynnie i delikatnie.

Wszystkim, a w szczególności niepewnie czującym się przy tego typu obserwacjach miłośnikom astronomii, polecamy obserwacje w zorganizowanych grupach koordynowanych przez doświadczonych zakryciowców.

Wiemy o zorganizowanych obserwacjach w okolicach Warszawy i Łodzi. Jeśli wiesz o innych, daj znać.

Mapki dojścia publikuje między innymi na swych stronach Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA.

Ta obserwacja naprawdę może być wartościowa!

Autor

Marcin Marszałek