5 i 7 maja dwie stosunkowo jasne planetoidy znajdą się w opozycji. Odszukanie ich wśród gwiazd będzie jednak sporym wyzwaniem.

Spośród planetoid jedynie Westa bywa widoczna gołym okiem (i to tylko zdrowym okiem). Jest jednak kilka obiektów, które dostrzec można przez lornetkę lub teleskop.

5 maja zapanują najlepsze warunki po oglądania Harmonii (40). Jej jasność wynosić będzie około 9,8 magnitudo (30 razy za słabo wy dostrzec ją gołym okiem). Planetoida znajdować się będzie w gwiazdozbiorze Wagi, w pobliżu granicy z Panna. Jej współrzędne (o godzinie 0:00 CWE) to 14h 48m 53s, -10d 10’ 44”. Odległość od Ziemi – 201 milionów kilometrów. Użycie odpowiednio szczegółowej mapy nieba umożliwi odnalezienie tego obiektu.

7 maja w opozycji znajdzie się Juno (3). Jej blask jest jeszcze mniejszy niż Harmonii i wynosi 10,1 wielkości gwiazdowej. O północy odnajdziemy ją w Wadze, w punkcie o współrzędnych 14h 54m 52s, -1d 7’ 9”. Odległość tej planetki od Ziemi wynosi 350 milionów kilometrów.

4 maja Księżyc (największa przeszkoda w obserwacjach) zachodzi o godzinie 23:38, a 8 maja o 2:44 (jego faza wynosi wtedy 44 procent)… Wiem, wiem! Znacznie większą przeszkoda niż Księżyc są światła miast, ulic, reklam, wielkich domów handlowych.

Zapraszamy do obserwacji i życzymy wszystkim dwudziestego stopnia zasilania!

Autor

Michał Matraszek