Czy duża Marsjańska Równina była kiedyś oceanem? Tak sądzą dwaj naukowcy, którzy opublikowali wyniki swych badań na łamach tygodnika “Nature”.

Analizując dane zebrane przez sondę Mars Orbiter, Paul Withers z University of Arizona oraz Gregory Neumann z Massachusetts Institute of Technology (pracujący także w NASA Goddard Space Flight Center) doszli do wniosku, iż duża Marsjańska Równina była kiedyś dnem marsjańskiego oceanu.

Naukowcy sądzą także, że na kształt tego zbiornika bardzo duży wpływ miały siły tektoniczne. Przypuszczają oni, że brzegi zbiornika zostały ukształtowane przez ściskanie płyt tektonicznych. Doszli do takich wniosków po dokładnej analizie ostro zarysowanych skrajów równiny. Według nich jedynym wytłumaczeniem mogą być siły tektoniczne.

Dane z Mars Orbitera zawierały nie tylko informacje na temat samego brzegu równiny, ale także o wielu elementach znajdujących się na jej powierzchni, takich jak grzbiety czy progi. Niektóre z nich można by uznać za wręcz charakterystyczne dla wyschniętego dna oceanu. Mimo że szczegóły ukształtowania równiny były zauważone przez Mars Orbitera, są one na tyle małe, że nie odkryły ich wcześniejsze sondy wysłane na Marsa, choćby Viking.

Nadal brak jednak wiarygodnego wytłumaczenia, jak powstały tam niektóre formy geologiczne. Spieramy się co do przyczyn i sposobu powstania struktury tak płaskiej i rozległej jak ta, którą obserwowaliśmy – przyznają autorzy badań.

Autor

Marcin Marszałek