Polski przyrząd DIOGENES na satelicie Koronas zarejestrował jeden z najsilniejszych rozbłysków na Słońcu w obecnym cyklu jego aktywności – poinformował doc. Janusz Sylwester z Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN.

Przeznaczony do obserwacji Słońca satelita Koronas F, który 31 lipca został wyniesiony na orbitę, prowadzi już – po okresie rozruchu – normalne badania naukowe. Na satelicie znajdują się m.in. dwa polskie przyrządy – spektrometry RESIK i DIOGENES wykonane w Zakładzie Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN, przeznaczone do obserwacji promieniowania rentgenowskiego Słońca, powstającego w strukturach aktywnych górnych warstw jego atmosfery.

Na Słońcu, znajdującym się w okresie podwyższonej aktywności, występuje po kilka rozbłysków dziennie. Polski przyrząd DIOGENES zarejestrował przed kilku dniami rozbłysk klasy X-5, jeden z najsilniejszych w obecnym cyklu słonecznym. „DIOGENES świetnie się spisuje. Mamy już najlepsze na świecie wyniki – zarejestrowane widma w zakresie fal 3 angstremów, czyli linie wysokozjonizowanego wapnia (atom wapnia bez 17 elektronów) świadczące, że temperatura plazmy w rozbłysku osiąga 20 mln Kelvinów. Jest to znacznie wyższa temperatura niż w jądrze Słońca” – powiedział doc. Sylwester.

Przyrząd RESIK rejestruje widma długości 3-6 angstremów, umożliwiające badania wczesnych faz rozbłysków. Dotychczas nie prowadzono badań w tych zakresach widmowych. Oba przyrządy nawzajem się uzupełniają, co pozwala lepiej poznać zjawiska zachodzące w czasie rozbłysków.

Rozbłyski są przejawem procesów aktywnych na Słońcu, te zaś wiążą się z wynurzaniem silnych strumieni magnetycznych widocznych jako plamy słoneczne” – przypomniał doc. Sylwester.

Autor

Marcin Marszałek