Na podstawie tysięcy zdjęć wykonanych w podczerwieni przez sondę Mars Odyssey, naukowcy starają się stworzyć mapę geologiczną Marsa. Dane wskazują, że podczas okresu aktywności geologicznej powierzchnia planety doświadczyła serii zmian.

Już dane zebrane przez sondę Mars Global Surveyor wskazywały, że w budowanie geologicznej Marsa można wyróżnić warstwy, ale dopiero dane dostarczone przez sondę Mars Odyssey pokazały, że warstwy te różnią się właściwościami fizycznymi. Świadczy to o tym, że w środowisku Marsa na przestrzeni czasu musiało dojść do zmian.

Już dane mówiące o temperaturze powierzchni Marsa zaskoczyły nas” – mówi dr Philip Christensen. – “Równie dobrze mogło się okazać, że wszystkie skały na Marsie mają te same właściwości. Jednak Mars ma dla nas ciekawą historię do opowiedzenia, a my mamy sprzęt, żeby tą historię odczytać.”

Na zdjęciu wykonanym przez sonde Mars Odyssey w promieniowaniu podczerwonym widoczny kanion Candor Chasma znajdujący się w regionie Valles Marineris. Kolory odpowiadają różnemu składowi mineralnemu skał, pyłu i osadów na tym obszarze. Obszar na zdjęciu ma wymiary 30 na 175 kilometrów. Region Valles Marineris położony jest na szerokości 5 S i długości 75 W.

Różnice temperatur są na tyle znaczne, że świadczą o zupełnie innych właściwościach fizycznych budującej je materii. Różnice te mogą wynikać z różnic wielkości budujących warstwę skał, innego składu mineralnego lub gęstości warstwy.

Obecnie grupa naukowców z Jet Propulsion Laboratory ma przed sobą trudne zadanie przetworzenia wszyskich danych dostarczonych przez sondę. Opracowanie danych pomoże weryfikować teorie wyjaśniające uwarstwienie powierzchni Marsa, a także pomoże badać historię aktywności wuklanicznej planety, działalność erozyjną wiatrów oraz wpływ zmian klimatu na powstające osady.

Według Christensena, warstwy mogły powstać nie w wyniku działalności powierzchniowej, ale w wyniku zmian w podpowierzchniowej warstwie wody (o odkryciu dużej ilości wody pod powierzchnią Marsa Czy odkryto wodę na Marsie?“>pisaliśmy niedawno). Obecność lub brak wody i minerałów przez nią niesionych ma wpływ na łączenie się cząsteczek budujących warstwy. Przy braku dowodów na obecność wody powierzchniowej większe znacznie ma wpływ wody podpowierzchniwej na dolne warstwy osadu.

Więcej danych w podczerwieni może pomóc sprawdzić wiele hipotez dotyczących geologii Marsa.

Autor

Anna Marszałek

Komentarze

  1. milosz    

    ble — ble miłosz borsuk i kawa

Komentarze są zablokowane.