Zapraszamy do obejrzenia fotografii wykonanych w czasie zbliżenia Marsa do Ziemi 27 sierpnia 2003 roku i opozycji wypadającej dzień później. Będziemy gromadzić i prezentować zdjęcia z różnych źródeł.

Na początek fotografia wykonana przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Poniżej znajduje się to samo zdjęcie wraz z opisami tego, co zostało sfotografowane. Na zdjęciu dostrzec można obiekty o rozmiarach 24 kilometrów. Nieco poniżej środka zdjęcia i na prawo znajduje się obszar Hellas Basin, mający około 2000 kilometrów średnicy i około 7 kilometrów głębokości. Często bywa zachmurzony. W czasie obserwacji był jednak doskonale widoczny.

Zdjęcie obszaru Hellas Basin na Marsie wraz z opisem. Fotografię wykonał 26 sierpnia 2003 roku Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

Należy pamiętać, że Mars się obraca. Po kilku godzinach widoczny stanie się inny jego obszar. Poniższa fotografia to drugie ze zdjęć wykonanych przez HST, widoczna jest druga półkula planety.

Drugie ze zdjęć wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a w czasie maksymalnego zbliżenia Ziemi i Czerwonej Planety 27 sierpnia 2003 roku. Tym razem widoczne są między innymi Olympus Mons i Valles Marines.

I znów prezentujemy mapkę z opisanymi nazwami formacji widocznych na zdjęciu.

Opis drugiego ze zdjęć Czerwonej Planety wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a 27 sierpnia 2003 roku w czasie maksymalnego zbliżenia naszej planety i Marsa.

Dwie fotografie Marsa wykonane w przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a 28 sierpnia 2003 roku w odstępie 11 godzin. Prezentujemy oba zdjęcia na raz dla tych, którzy chcą chcą mieć marsjańskie tło pod system operacyjny.

W czasie następujących średnio co 26 miesięcy opozycji różna jest odległość Ziemi i Marsa. Jest to efektem znacznego spłaszczenia orbity Czerwonej Planety. Poniżej pokazano jak zmieniają się maksymalne rozmiary kątowe planety w czasie kolejnych opozycji. Wszystkie zdjęcia pochodzą z Teleskopu Komicznego.

Rysunek przedstawia wzajemne położenie Marsa i Ziemi w czasie pięciu ostatnich opozycji Czerwonej Planety. Pokazano także porówanie kątowych rozmiarów Marsa obserwowanego z Ziemi.

Kolejne zdjęcie to porównanie jakości obrazu z HST i fotografii wykonanej przez astroamatora, Eda Graftona z Teksasu, za pomocą teleskopu o średnicy 35 centymetrów.

Zdjęcie z lewej zostało wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a w sierpniu 2003, gdy miała miejsce Wielka Opozycja Marsa. Astronomowie amatorzy również mieli wówczas dobry widok na Czerwoną Planetę. Zdjęcie po prawej zostało wykonane przez Eda Graftona – astroamatora z Teksasu, przy użyciu 35-centymetrowego teleskopu.

Prezentujemy teraz zdjęcie wykonane we Francji kilka dni przed maksymalnym zbliżeniem planet.

Fotografia Marsa wykonana 24 sierpnia 2003 roku przez Bruno Daversina z Francji.

Autor

Michał Matraszek