Kolejna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA zwraca się w kierunku Marsa. To przepiękne zdjęcie to wynik obserwacji w promieniowaniu X, jakich dokonało obserwatorium XMM-Newton.

Wszystkie obiekty w Układzie Słonecznym, włączając w to planety takie jak Ziemia czy Mars, emitują fale promieniowania rentgenowskiego. Jest kilka możliwych źródeł tego promieniowania.

Jednym z głównych źródeł wydaje się być ”emisja fluorescencyjna”. Promieniowanie X pochodzące ze Słońca, uderza w atomy na przykład tlenu w atmosferze planety, i zostaje wyemitowane ponownie. Co ciekawe promieniowanie powstałe w ten sposób jest bardzo charakterystyczne, dzięki czemu możemy stwierdzić dokładnie jaka substancja spowodowała powtórna emisję.

Zdjęcie z obserwatorium XMM-Newton zostało zrobione jako część badań doktora K.Dennerla z Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics z Niemiec. Widoczne promieniowanie X jest wynikiem ponownej emisji głównie z atomów tlenu znajdujących się atmosferze Marsa. Promieniowanie to może nam dostarczyć informacji na temat interakcji fal rentgenowskich z atmosferą planety i jej środowiskiem.

Marsa obserwujemy w promieniowaniu rentgenowskim przy pomocy dwóch misji ESA – XMM-Newton oraz Mars Express.

Autor

Zbigniew Artemiuk