To piękne zdjęcie Tetys pokazuje spore pęknięcie na powierzchni tego księżyca zwane Ithaca Chasma, które jest miejscami szerokie na 100 km i zajmuje prawie 3/4 jego obwodu.

Z rozpadliną sąsiaduje duże zagłębienie o kształcie pierścieniowatym, o średnicy ok. 300 km. Wewnętrzny pierścień zagłębienia ma średnicę około 130 km. Powierzchnia Tetys jest pełna kraterów, co wskazuje, że powstała ona stosunkowo dawno, a te liczne zagłębienia spowodowane są wieloma zderzeniami z innymi ciałami niebieskimi.

Zdjęcie pokazuje głównie przednią półkulę Tetys (odwróconą w stronę Saturna). Zostało wykonane 15 grudnia 2004 w dziedzinie widzialnej, z kamery o wąskim polu widzenia zainstalowanej na sondzie Cassini, z odległości 560 000 km pod kątem 91 stopni do padających promieni słonecznych. Skala zdjęcia wynosi 3 km/piksel.

A oto zdjęcie wykonane przez sondę 18 listopada 2004.

Zdjęcie ukazujące w lewym dolnym rogu fragment pierścieni Saturna, a dalej widok na księżyc Mimas. Mimas jest jednym z księżyców mających wpływ na układ pierścieni Saturna. Wywołuje on zaburzenia w ruchu pierścieni i w konsekwencji powstawanie przerw. Wykonane przez sondę Cassini 18.11.2004

Autor

Małgorzata Karaś