Oto montaż czterech zdjęć powykręcanego pierścienia F, które, wykonane w odstępach kilku godzin, pokazują różne miejsca w obrębie tego pierścienia. Widzimy na nich znaczne różnice w jego strukturze.

Na przykład ilość pasm, z których składa się pierścień jest inna na każdym zdjęciu. Ponadto na niektórych fotografiach jego skręcenia są dokładnie widoczne, podczas gdy inne miejsca wydają się być bardziej “gładkie”.

Astronomowie uważają, że na strukturę pierścienia F Saturna wpływ mają jego satelity pasterskie, Prometeusz (o średnicy 102 km) i Pandora (84 km). Oczekuje się, że wygląd pierścienia będzie różny w zależności od czasu, który upłynął od ostatniego spotkania fragmentu pierścienia z księżycem, a także od tego, w jakiej odległości ten znalazł się wówczas od pierścienia.

Zdjęcia te zostały wykonane w zakresie fal widzialnych, z kamery o wąskim polu widzenia zainstalowanej na sondzie Cassini z odległości 735 000 – 952 000 km od Saturna. Skala zdjęć waha się od 4 do 6 km na piksel.

Autor

Małgorzata Karaś