Wokół planetoidy (87) Sylwia odkryto dwa księżyce. Nadano im imiona założycieli Rzymu – Remus i Romulus. Spróbujmy wyobrazić sobie jak wygląda ten odległy świat.

Za przygotowanie tekstu i ilustracji dziękujemy Andrzejowi Karoniowi.

Planetoida stała się słynna właśnie dzięki niedawnemu odkryciu dwóch jej satelitów.

Orbita Sylwii

Orbita Sylwii wokół Słońca na tle orbit planet od Merkurego do Saturna. Zazanaczono też Pas Planetoid, na którego skraju znajduje się Sylwia (wielka półoś jej orbity to około 3,5 jednostki astronomicznej). Rysunek sporządzony przez Andrzeja Karonia, publikacja za zgodą autora.

Odkrycie to tak zafascynowało naszego Czytelnika, Andrzeja Karonia, że postanowił zrobić wizualizację tych obiektów…

…i animację

http://moonlets.republika.pl/anims/(87)_sylvia-divx.avi

Interesującą cechą układu Sylwii jest to, że co 8 obiegów Remusa i 3 obiegi Remusa może nastąpić podwójne zaćmienie! Co ciekawsze, większy księżyc znajduje się proporcjonalnie dalej, więc oglądane z Sylwii mają podobne rozmiary kątowe.

Przy tworzeniu animacji posłużono się danymi ze źródła:

http://www.johnstonsarchive.net/astro/astmoons/am-00087.html

Dzięki tym danym w animacji uwzględniono proporcje wielkości tych obiektów, proporcje odległości, a nawet (nieduże, ale jednak) nachylenie orbit moonletków!

Orbity wokół Sylwii

Schemat orbit Remusa i Remulusa dwóch księżyców planetoidy 87 Sylwia. Rysunek wykonany przez Andrzeja Karonia. Publikacja za zgodą autora.

Jedynie kształt planetoidy jest trochę wizją artystyczną, gdyż na najlepszych jej zdjęciach (z ESO) widać jedynie tylko, że ma ona kształt jakby fasoli jaś 😉 co też uwzględniono przy konstruowaniu obiektu.

Romus i Remulus z Sylwii

Widok z planetoidy Sylwia na jej księżyce – Romusa i Remulusa. Rysunek wykonany przez Andrzeja Karonia. Publikacja za zgodą autora.

Być może kiedyś poleci na Sylwię jakaś sonda. Wtedy dowiemy jak ona wygląda. Ale ze względu na dość znaczną odległość planetoidy, znajdującej się na peryferiach Pasa (a=3,5 AU), nie nastąpi to prędko…

Zaćmienie na Jowiszu i Sylwii

Zdjęcie cienia jednego z Księżyców Jowisza rzuconego na warstwę chmur oraz schemat podobnego zjawiska zachodzącego na planetoidzie Sylwia. Rysunek wykonany przez Andrzeja Karonia. Publikacja za zgodą autora.

Autor

Michał Matraszek