Do wykonania prezentowanego zdjęcia Saturna posłużono się specjalną kombincją filtrów, która pozwoliła na wyeksponowanie warstwy delikatnej mgły wysoko w atmosferze planety.

Filtr w paśmie metanu (889 nanometrów) pozwolił na zaobserwowanie materii znajdującej się wysoko w atmosferze Saturna, podczas gdy zastosowanie filtru polaryzacyjnego (90 stopni) pozwoliło wyeksponować drobiny i pojedyncze cząsteczki materii. Dzięki temu, jasny obszar na zdjęciu odpowiada wysokiej atmosferycznej mgle. Mała kropka przy prawej krawędzi zdjęcia to Dione.

Autor

Anna Marszałek