Cassini nie ustaje w fotografowaniu bogactwa światów wokół Saturna. Tym razem przyjrzymy się księżycom Dione i Tetyda.

Dione jest lodowym światem o średnicy 1126 km, pooranym kraterami i znaczonym jasnymi liniami klifów. Siły pływowe Saturna powodują, że księżyc ten jest stale zwrócony jedną stroną do planety, a odłamki skalne spadają stale na „przednią” część globu – zwróconą do kierunku ruchu. Rozmieszczenie kraterów wskazuje jednak, że przez kolizje z większymi obiektami Dione musiała wielokrotnie obracać się.

Na prezentowanej fotografii widoczna jest złożona sieć jasnych klifów. W prawej dolnej części tarczy widać Cassandrę – rozchodzące się w różnych kierunkach linie.

Krater Melantius na księżycu Saturna, Tetydzie. Zdjęcie wykonała sonda Cassini z odległości 120 tysięcy kilometrów.

Tetyda (1071 km średnicy), podobnie jak Dione czy Rea, jest księżycem zbudowanym z lodu. Jest gęsto pokryta kraterami, a ciekawostką jest dolina rozciągnąca się na 3/4 globu – Ithaca Chasma.

Na zdjęciu widoczny jest duży, 245-kilometrowy krater Melantius na południowej półkuli Tetys. Wewnątrz krater widać ślad z czasów jego powstania – centralną grupę wzgórz. Na fotografii można dostrzec również granicę między obszarami o różnym stopniu występowania kraterów: przy lewym brzegu zdjęcia widac ich znacznie więcej niż w innych miejscach.

Autor

Wojciech Rutkowski