Obraz został wykonany sondę Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), która należy do NASA. Zdjęcie przedstawia Shalbatana Vallis, czyli kanał utworzony poprzez płynącą tu w przeszłości wodę. Jeszcze dzisiaj widoczne są tu ślady linii brzegowej oraz szerokiej delty, na której terenie można zaobserwować występujące na przemian grzbiety i doliny, czyli pozostałość po znajdującej się tu niegdyś plaży.

Dzięki dokładnej fotografii możemy zauważyć na powierzchni Marsa warstwy, które są poddawane erozji. Spowodowała ona między innymi powstanie stoliw, czyli gór o płaskim szczycie oraz odsłonięcie jaśniejszego materiału, którego można bez problemu odróżnić od reszty otoczenia.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Izabela Mandla