Odkrywając ponad 40 niewielkich obiektów krążących wokół swych gwiazd macierzystych w naszej Galaktyce (o czym przed chwilą pisaliśmy), prawdopodobnie planet, polscy naukowcy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Udalskiego dokonali niewątpliwie znaczącego odkrycia. Jakie były reakcje innych naukowców zajmujących się Kosmosem i nie należących do projektu? Podsumowując wypowiedzi: „Za ten stanowiący ogromny krok naprzód sukces naukowy i techniczny, poszukiwacze planet powinni dostać Nobla”.

Prof. Bohdan Paczyński, pomysłodawca metody taśmowego odkrywania planet, zasługuje na Nobla” – uważa prof. Edwin Wnuk dyrektor obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poszukiwanie planet jest dziś w centrum zainteresowania światowej astronomii. Polska metoda już na początku stwarza możliwość potencjalnego odkrycia około 40 planet, gdy dotąd znaleziono ich tylko 80. To pokazuje znaczenie nowej metody” – podkreślił prof. Wnuk.

Prof. Paczyński, jeden z najwybitniejszych współczesnych astronomów na świecie, jako autor tego pomysłu zasługuje na Nobla. Trzeba też pamiętać, że pierwsze odkrycia planet są także dziełem Polaka – prof. Andrzeja Wolszczana” – przypomniał prof. Wnuk.

Cieszy każda nowa technika poszerzająca możliwości wykrywania odległych planet” – powiedział prof. Zbigniew Kłos dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Na naszych oczach rodzi się nowa specjalność naukowa – poszukiwacz planet. Odkrywanie odległych układów planetarnych jest dziś bardzo atrakcyjne. Mamy dotąd zidentyfikowanych około 80 planet. Teraz dzięki nowym metodom badawczym odkrycia te będą narastać lawinowo” – uważa prof. Kłos.

Nowa metoda wykrywania planet wymagać będzie zapewne jeszcze ulepszenia i weryfikowana, między innymi chodzi o próby rozpoznania już znanych obiektów, ale stanowi to ogromy krok naprzód w badaniach kosmicznych” – podkreślił prof. Kłos.

Opracowana przez polskich astronomów metoda wykrywania odległych planet jest wielkim sukcesem, nie tylko naukowym, ale i technicznym” – powiedział doc. Marek Sarna, dyrektor Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN. – „To osiągnięcie – niezwykle ważne dla astronomii – ma także szerszy wymiar, ogólnoludzki. Otwiera bowiem drogę do poznania zagadek Wszechświata„.

Wiele zespołów na świecie poszukiwało planet śledząc zaćmienia podwójnych układów gwiazd. Przed Polakami udało się tylko raz wykryć zaćmienie gwiazdy przez planety, ale tylko dlatego, że wcześniej stwierdzono ich obecność innymi metodami” – tłumaczy znaczenie odkrycia doc. Sarna.

W pracach tego zespołu uczestniczyli także pracownicy Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN: prof. Janusz Kałużny i doktorantka Barbara Mochejska.

Autor

Marcin Marszałek