Obłok Molekularny w Orionie, zwany też Kompleksem Oriona, jest najbliższym Ziemi obszarem gwiazdotwórczym, rozciągającym się od Pasa Oriona, po jego miecz. To tam powstały widoczne na zdjęciach gwiazdy.

Dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble’a możemy zobaczyć, jak wygląda proces narodzin gwiazd, trwający zaledwie 500 tysięcy lat. Młode gwiazdy jeszcze są spowite pyłem, ale już emitują silne promieniowanie, które rozprasza się na pyle i oświetla puste obszary światłem podczerwonym. To dzięki temu przebijającemu się promieniowaniu z zakresu bliskiej podczerwieni, można dowiedzieć się, jak wygląda proces formowania się gwiazd.

Gwiazdy przedstawione na zdjęciach były obserwowane w ramach badania 304 powstających gwiazd. W projekcie zostały wykorzystane dane zebrane przez Teleskop Hubble’a oraz Kosmiczne Teleskopy Spitzera i Herschela. Zdjęcia zostały wykonane za pomocą kamery Wide Field Camera 3 Hubble’a w dniach: 14 listopada 2009 r. oraz 25 stycznia, 11 lutego i 11 sierpnia 2010 r.

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek