Zdjęcie w tle: ISME

Konferencja Górnictwa Kosmicznego to wydarzenie organizowane przez konfederację studenckich kół naukowych ISME – Ideas for Space Mining Engineering na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jej tematyka obejmuje szeroko pojętą eksploatację pozaziemskich złóż surowców mineralnych. Omawiane są zagadnienia z dziedzin górnictwa, planetologii czy inżynierii mechatronicznej – jednak KGK nie ogranicza się do nich. Konferencja porusza też problematykę interakcji aktorów ludzkich z projektowanymi systemami oraz wpływ ekstremalnych warunków środowiskowych na ich organizmy. Kwestie związane z ekonomią, gospodarką czy prawem kosmicznym również pojawiały się na dotychczasowych edycjach, pozwalając organizatorom na pokrycie szerokiego spektrum tematycznego oraz umożliwiając kompleksową analizę tej problematyki.

Choć górnictwo kosmiczne wydawać by się mogło obszarem nauki, który jeszcze przez wiele lat pozostanie poza naszym zasięgiem, to właśnie od nas zależy, kiedy jej założenia staną się możliwe do realizacji. Wiele firm i instytucji zajmujących się górnictwem konwencjonalnym i geologią interesuje się tą tematyką, rozpoczynając przygotowania do pierwszych projektów związanych z eksploatacją złóż pozaziemskich. Co więcej, kosmos jako obszar niezagospodarowany przemysłowo stanowi bardzo interesującą przestrzeń działań. Konkurencja podmiotów zainteresowanych przestrzenią kosmiczną rozpoczyna się właśnie teraz, jeszcze na Ziemi – poprzez projekty badawcze i konstrukcyjne, przygotowujące do rozpoczęcia takich przedsięwzięć. Będą one stanowić siłę napędową dla rozwoju wielu gałęzi nauki, szczególnie zaś inżynierii materiałowej i mechatronicznej. Z pewnością doprowadzi to do powstania wielu interesujących innowacji, przynoszących korzyści w dziedzinach niekoniecznie związanych z górnictwem kosmicznym.

Firmy i instytucje, które obecnie zajmują się górnictwem konwencjonalnym, posiadają kompetencje, możliwości i zasoby umożliwiające taki rozwój, z pewnością wiele państw, organizacji międzynarodowych oraz inwestorów prywatnych będzie zainteresowanych wsparcia naukowego, technicznego czy materialnego. Oczywiście, zadanie to jest ogromnym wyzwaniem – ekstremalne warunki kosmosu zmuszają do opracowania niezawodnych systemów, utworzenia odpowiednich procedur oraz przygotowania kadry specjalistów, przygotowanych do pracy w warunkach skrajnie nieprzyjaznych człowiekowi.

Górnictwo kosmiczne to przyszłość, od nas jednak zależy, kiedy uczynimy ją sobie dostępną. To właśnie misja ISME – promocja i rozwój zagadnień powiązanych z tą tematyką, oraz zapewnienie przestrzeni do dyskusji z nią związanych. Pozwoli to na popularyzację tej dziedziny oraz nadanie kierunku jej dalszemu rozwojowi.

Ideas for Space Mining Engineering

ISME

Dopisek redakcji AstroNETu:

III Konferencja Górnictwa Kosmicznego odbędzie się 26 listopada 2020 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wzorem lat ubiegłych podczas konferencji odbędą się prelekcje z trzech sekcji tematycznych: Górnictwa i Planetologii, Inżynierii Mechatronicznej oraz Prawa i Ekonomii.

Obecnie trwa rejestracja uczestników konferencji, zarówno prelegentów jak i słuchaczy. Prelegenci mogą zgłaszać swój udział do 30 września (przewidziany czas prelekcji – 15 min). Rejestracja słuchaczy trwa do 31 października i wymagana jest opłata: 30 zł dla studentów i doktorantów, 75 zł dla pracowników AGH, 150 zł dla pozostałych osób. W przypadku Kół Naukowych, możliwe jest zgłoszenie grupy co najmniej 5-osobowej i zakupu biletu 10 zł/os. Więcej informacji na stronie: Rejestracja–KGK.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu