W poniedziałek 7 maja 2001 roku o godzinie 17 w sali wykładowej CAMK w Warszawie (ul. Bartycka 18) odbędzie się kolejny odczyt z cyklu “Spotkania z astronomią”. Prowadzący wykład p. Marek Sikora serdecznie nań zaprasza.

Tym razem wykład będzie dotyczył obserwacji astronomicznych w zakresie od 1MHz do 10 TeV, przezroczystości atmosfery, przezroczystości przestrzeni międzygwiezdnej, oraz przezroczystości przestrzeni międzygalaktycznej. Autor opowie też o najdalszych obiektach Wszechświata i o jego najbardziej energetycznych cząstkach.

Za informację dziękujemy panu Januszowi Wilandowi.

Autor

Marcin Marszałek